Hunnit med ert inköpsbokslut?

Företagets och inköparens arbete mäts på KPIer (Key Performance Indicator). Därefter görs ett inköpsbokslut

Hunnit med ert inköpsbokslut?

 

Varför göra inköpsbokslut?

Mål, strategi, förhandling och resultat är alla viktiga parametrar när man jobbar som strategisk inköpare. En strategisk inköpare ska betala sig flera gånger om i besparingar och förbättringar i supply chain för företaget.

Uppfylldes företagets och dina egna KPI’er som inköpare vid årsskiftet?

Förhoppningsvis blev det enligt förväntningarna och du fick en ”highfive” av inköpschefen/VD:n. Om inte så kan ni ha haft för tuffa mål eller mäter fel saker på fel sätt.
En besparing exempelvis är inte inte bara att sänka ett pris, det kan också vara att t.ex. mota en prisökning eller öka leveransprecision hos en leverantör.

Uppföljning av KPI, därefter Inköpsbokslut

Det är viktigt med uppföljning av KPI under året och sedan göra ett inköpsbokslut (summeringen vad man åstadkommit under året) för att se utfallet i portföljen eller på inköpsavdelningen totalt. 

Vilka KPI:er inom inköp bör vi använda?

Alla företag har olika KPIer för olika verksamheter. Här är några exempel:

  • Minska antal leverantörer.
  • Nya avtal förhandlade och påskrivna.
  • Årliga förhandlingar och prissänkningar.
  • Förbättrad leveransprecision och kvalitét från leverantörerna. 
  • Årliga bedömningar av leverantörer.

Årets resultat kommer att ligga till grund för nästa års målsättning och strategi för de KPI’er som du och ditt företag kommit överens om.

Hoppas ditt bokslut för föregående år blev positivt och lycka till med årets!

Ps. Vi hjälper gärna till som bollplank när ni ska göra ert inköpsbokslut, välkommen att kontakta oss! Ds