Fem tips för effektivt coachande

Fem tips för effektivt coachande

 

”Ordet coach kommer ursprungligen från ungerskans kôks, som betyder galavagn. På brittisk engelska innebär coach en bekväm buss gjord för långresor och det ordet färdades i sin tur till USA för att innebära något liknande. Man kan se det som en metafor – en coach tar en person eller grupp från en plats till en annan” – helst bekvämt.

Coaching blir ett mer och mer populärt verktyg inom både arbetsliv och det privata Allt från lärarcoacher till säljcoacher finns att tillgå, för att inte tala om livscoacher och hälsocoacher. Mer och mer förstår vi värdet av att leda och… ja coacha varandra till utveckling.  

Men vad är nycklarna till framgång? Här är fem korta tips för att coacha effektivt; 

1.        Var närvarande i rummet 

När det är hektiskt runt omkring är det lätt att bli tankspridd.  I dagens samhälle är vi vana att alltid vara nåbara men det fungerar inte under ett coachande samtal. Då är det viktigt att lägga allt åt sidan och lägga hela sitt fokus på den andra personen. 

2.        Ställ frågor! 

Att ställa fler frågor än ge information är effektivt. Det finns dock undantag, nämligen vid tillfällen då coachen har kunskap som den coachade personen inte har. Då är det godtagbart att dela med sig av den kunskapen så länge den är relevant och ger den coachande personen ett annat perspektiv av situationen att överväga.  Men målet inom coaching är att klienten skall utveckla sina inre processer – inte bara göra som coachen säger. 

3.        Försök att förstå, döm inte 

Att försöka förstå den andra personen är viktigt, döm inte. Var nyfiken, ju bättre du förstår den andra personen desto större sannolikhet är det att du kan hjälpa dem att ändra sitt beteende. 

4.        Lyssna! 

Kvaliteten på ditt lyssnande är nyckeln till god coaching. Som coach hjälper du till att lyfta fram möjligheter och ser alternativ, den som coachas får då inspiration att hitta den lösning som passar denne. Vad som passar din klient är individuellt och för att du skall kunna hitta rätt så behöver du som coach förstå och lära känna personen du coachar. Så: Lyssna noga! 

5.        Focus on action 

Effektiv coachning handlar mycket om att fokusera på en person och dess agerande. Lyssna på vad personen säger och uppmuntra till att komma med idéer om hur man går framåt. De flesta samtal inom coaching handlar om hur man skall nå en punkt man ännu inte befinner sig vid och för att utvecklas är det ofta så att saker måste förändras och förbättras. Fokus på framtiden och vad som behöver göras är a och o inom coaching.  

För att säkra effekten av er kunskapsinvestering, kan vi på Sourcian Partner hjälpa till med coachning och projektledning vid implementation samt uppföljning av förbättringsarbeten. 

Vi hjälper er att direkt addera ett värde av den nyvunna kunskapen och lyfta lönsamheten i er verksamhet. 

Läs mer om vårt upplägg kring inköpscoachning och utbildningar

Välkommen att kontakta oss så diskuterar vi ert behov närmare. https://sourcian.se/kontakt/   

 

 

Källor: 
https://www.motivation.se/innehall/coaching-vad-ar-det-egentligen/
https://huthwaite.se/horizon-detail/fem-gyllene-regler-for-effektiv-coachning/