Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

Inköp i låg- och högkonjunktur

Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

Date: November 29, 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Barken Viking, Lilla Bommens torg 10, Göteborg
Frukostseminarium