Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

Date: November 29, 2019

Time: 07:30-09:00

Location: Barken Viking, Lilla Bommens torg 10, Göteborg

Frukostseminarium