Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

man into a bill boat on a puddle

Påverkan/fokus på Inköp & Logistik i hög- respektive lågkonjunktur

Datum: november 29, 2019

Tid: 07:30-09:00

Plats: Barken Viking, Lilla Bommens torg 10, Göteborg

Frukostseminariumsv_SESwedish