Geopolik och nya handelsvägar i inköparens riskanalys

Date: September 27, 2024
Time: 08:00 - 09:00
Location: Online
Webinar

Beskrivning:
Geopolitikens komplexa landskap förändras ständigt och påverkar globala leveranskedjor på sätt som kan vara svåra att förutsäga. För inköpare är det avgörande att förstå dessa dynamiker för att kunna navigera genom risker, utnyttja möjligheter och säkerställa stabila och effektiva inköpsstrategier. Detta webinar ger en djupgående inblick i geopolitikens påverkan på inköpsbeslut och hur ni kan väva in denna insikt i era riskanalyser.

Gästföreläsare: Andreas von der Heide, Co-Founder and CEO Concilio