Ena bolaget med en inköpsstrategi

Ena bolaget med en inköpsstrategi

“Med en inköpsstrategi får man hela bolaget att dra åt samma håll.”

Visst låter det bra ut ett inköpsperspektiv i ett företag?!

Men det är en lång resa att nå dit, både praktiskt och att ändra “mindset” i bolaget. Speciellt svårt är det om företagsledningen inte stödjer förändringen. Vidare är det viktigt att den som leder förändringen får mandat att genomföra den.

I den omogna organisationen görs inköp “ad-hoc” och planlöst som vi också pratat om i tidigare blogginlägg. För att uppnå den inköpsstrategiska effekten så krävs planering, spendanalys, kategorisering, kommunikation, förståelse, mål och uppföljning.

Det vilar ett stort ok på den som ska genomföra den här förändringen speciellt om man inte gjort något liknande förut. Har man inte kunskapen eller erfarenheten internt så finns det partners som oss som gjort detta förändringsarbete och byggt upp strategiskt inköp i flera bolag.


Frågor som dyker upp under vägens gång

  • Hur skivar vi “elefanten” (inköpsvolymen på olika segment)?
  • Vilka mål är rimliga?
  • Hur förmedlar man för alla i organisationen VARFÖR man behöver införa en inköpsstrategi och kategorisering
  • HUR ska strategin se ut och formas för att ge verksamheten bäst utveckling och möta framtidens omvärld och krav?
  • Vem har rätt att göra inköp och behöver man föra in auktorisationsnivåer på olika inköp? Hur ser organisation, struktur, rutiner och mallar ut?

Det finns alltså många saker att ta itu med för att få allt att stämma och fungera. Utifrån vår erfarenhet så vill vi belysa tre viktiga saker som måste ske för att det strategiska arbetet ska kunna implementeras.

Tre tips för att lyckas med inköpsstrategin:

  1. FÖRANKRA det strategiska inköpstänket i företagsledningen för att få stöd till förändringen hela vägen.
  2. TYDLIGGÖR för hela organisationen om vad som ska ske och hur. Viktigt med information och kommunikation.
  3. AUKTORISERA och ge mandat till förändringsledaren att utföra nödvändiga analyser och åtgärder. 

Ps. Tips, titta gärna på vårt Webinar om Inköpsstrategi  

Fler artiklar i samma ämne: