Strategiskt inköp – Målstyrning av företagets inköpsarbete

Strategisk inköp - Målstyrning av företagets inköpsarbete

Strategiskt inköp – Målstyrning av företagets inköpsarbete

Date: May 28, 2020

Time: Kl 08:00-09:00

Location: Online

Webinaren_USEnglish