Coachen

Er kunskapskälla inom

inköp och supply chain

Till skillnad från andra utbildningar på marknaden så håller Sourcian Partners inköpsutbildning en mycket bra nivå som passade våra förutsättningar och behov väldigt väl.

Victor Muszynski, inköpschef på SafeTeam.

Vårt kursutbud

Vårt kursupplägg består i grunden av en teoridel som byggs på med verktyg och metoder. Det i kombination ger er insikter och praktisk användning hur du kan utvecklas i din roll och förbättra er verksamhet.

Se planerade datum i vår Eventkalender.

Affärsdriven Inköpsprocess

På kurserna Affärsdriven Inköpsprocess Grund & Affärsdriven Inköpsprocess Fördjupning kommer du att lära dig hur du kan öka lönsamheten i företaget genom en effektiv och flexibel inköpsprocess. Genom att förstå och följa en inköpsprocess kan du uppnå högre effektivitet och lönsamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av inköpsprocesser i flera olika bolag och branscher. Vi kommer dela med oss av vår erfarenhet av att arbeta i mindre och större företag med effektiva affärsdrivna inköpsprocess.

Kursen vänder sig till dig/er som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor. Det finns inga formella kunskapskrav, men du kommer få ut mer av vår kurs om du har erfarenhet av arbete inom inköp, produktion och/eller logistik.

Kursnivåer

 • Affärsdriven Inköpsprocess Grund

Under kursen går vi igenom alla grundstenar teoretiskt och skapar en förståelse varför inköpsprocessen behövs och hur man använder metod och verktyg för att börja arbeta efter en affärsdriven inköpsprocess, eller förbättra en befintlig.

 • Affärsdriven Inköpsprocess Fördjupning

Under kursen kommer vi att fördjupa ytterligare hur man konkret uppnår önskade resultat genom att skapa/förbättra en affärsdriven inköpsprocess. Vi kommer fördjupa oss i metod och verktyg genom praktiska övningar. Arbetet kommer vara förlagt i workshops, där vi kommer praktisera och analysera verkliga sourcingcase.

Du bör ha en grundläggande kunskap/erfarenhet av Inköpsprocessen för att ta till dig denna kurs på bästa sätt.

Kursinnehåll

Se information vid aktuellt kurstillfälle

Kurslängd & pris

Halvdag

Pris: 3750 kr per person och kurs.

Priserna är exklusive moms.

Kurstillfällen och bokning

Se bokningsbara datum i vår eventkalender. Om du inte hittar tid som passarkontakta oss

Inköpsstrategi/Kategorisering

Information kommer snart

Kursnivåer

Information kommer snart

Kursinnehåll

Se information vid aktuellt kurstillfälle

Kurslängd & pris

Kurstillfällen och bokning

Se bokningsbara datum i vår eventkalender. Om du inte hittar tid som passarkontakta oss

LOU - Maximera din affär mot offentliga kunder

Genom kursen LOU – Maximera din affär mot offentliga kunder kommer du öka antalet vunna upphandlingar.

Det finns stora affärer och långa kontraktstider när du som företagare får en offentlig kund. Men i offentliga affärer (LOU) finns inga genvägar. Som företagare måste du bestämma dig för att bli riktigt bra på den typen av affärer. Eller strunta i den kundkategorin.

Kursen kommer att ge dig:

  1. Goda grundkunskaper i LOU.
  1. Tydliga redskap och metoder.
  1. Säkerhet och trygghet dina anbud
  1. Lagliga “Tips & Tricks”
 1. Hur du säljer smartare till offentlig sektor.

Kursen vänder sig till företagare i den privata sektorn, inom rollerna:

  • Utförare: Upphandlare/inköpare & försäljare till LOU-kunder
 • Beslutsfattare: Chefer, försäljningschefer och ledningsgrupper.

Kursnivå

Kursen ger dig grundkunskaper och en plattform för att börja skapa affärer mot offentliga kunder, eller förbättra nuvarande LOU-arbete för att maximera chanserna till affär.

Kursinnehåll

Se information vid aktuellt kurstillfälle

Kurslängd & pris

 • Heldag
 • Pris: 5700 kr per person. Vid fler än tre personer från samma företag, 4700 kr/person

Kaffe och lunch ingår.

Priserna är exklusive moms.

Kurstillfällen och bokning

Se bokningsbara datum i vår eventkalender. Om du inte hittar tid som passarkontakta oss

LOU - Upphandla på bästa sätt

Under LOU – Upphandla på bästa sätt kommer du att lära dig att upphandla på rätt sätt, men framför allt på bästa sätt.

Genom att upphandla på ett optimalt sätt och med rätt förutsättningar ökar chanserna till att nå önskat resultat (rätt pris, leveranskvalitet etc).

Kursen kommer hjälpa dig:

  1. Genomföra upphandling på bästa sätt (metod och verktyg).
  1. Att förenkla upphandlingarna.
  1. Välja rätt upphandlingssätt.
  1. Välja rätt utvärdering varje gång.
 1. Att ha rätt kompetens och gruppsammansättning.

Kursen vänder sig till:

  1. Upphandlare/Inköpare inom offentlig sektor.
  1. Chefer/ledare med upphandlingskrävande verksamheter.
 1. Övrig personal inom offentlig sektor som kommer i kontakt med upphandling.

Kursnivå

Kursen ger dig grundkunskaper för att upphandla på bästa sätt och vilka förutsättningar, metod och verktyg som behövs för att lyckas.

Kursinnehåll

Se information vid aktuellt kurstillfälle

Kurslängd & pris

 • Heldag
 • Pris: 5700 kr per person. Vid fler än tre personer från samma företag, 4700 kr/person

Kaffe och lunch ingår.

Priserna är exklusive moms.

Kurstillfällen och bokning

Se bokningsbara datum i vår eventkalender. Om du inte hittar tid som passarkontakta oss

Se kursstillfällen i vår Eventkalander

Företagsanpassade kurser & Coachning

Maximera lärande

Vi erbjuder företagsanpassade kurser för att maximera lärande i just er organisation.

Säkra effekten

För att säkra effekten av er kunskapsinvestering, kan vi även hjälpa till med coachning och projektledning vid implementation samt uppföljning av förbättringsarbeten.

Lyfter lönsamheten

Vi hjälper er att direkt addera ett värde av den nyvunna kunskapen och lyfta lönsamheten i er verksamhet.

Kontakta oss så diskuterar vi ert behov närmare. Våra företagsanpassade kurser offereras efter behov.