Behovsguiden

Sourcing Consultant Logistik_grå BG

Vi behöver en Logistikkonsult

  • Sätta upp logistikflöde
  • Öka lageromsättningen
  • Utöka leveranskapaciteten
Sourcing Consultant Inköp_grå BG

Vi behöver en
Inköpskonsult

  • Täcka upp personalbortfall
  • Söker specifik kompetens
  • Utöka inköpsteamet
Sourcing Consultant Inköpschef_grå BG

Vi behöver en
interim Inköpschef

  • Tidskrävande rekrytering
  • Ledighet/frånvaro
  • Leda inköpsteamet
Vill ni diskutera
era behov med oss?

Boka inledande fri konsultation med en inköpsexpert. Välkomna!

Sourcing Ondemand - Punktinsats Omförhandling & Direktupphandling i flexiblel inköpstjänst

Trimma priser & villkor
på indirekta inköp

  • Lönsamma avtal över tid
  • Frigöra tid för kärnverksamhet
  • Tillgång till inköpsexpertis
Sourcing Transformation_grå

Sänka kostnader
& öka effektiviteten

  • Förbättra marginaler & resultat
  • Strategisk inköpsstyrning
  • Effektivare inköpsprocess
Sourcing Mentor_grå

Höja vår
inköpskompetens

  • Höja vår kompetensnivå
  • Rådgivning till inköpsteamet
  • Mentor till företagsledningen
Sourcing Public - Effektiva anbud mot offentliga bolag

Lämna anbud
mot
offentliga bolag

  • Öka möjligheter till affär
  • Kvalitetssäkra anbud
  • Öka vår LOU-kompetens