Behovsguiden

Logistikkonsult från Sourcian Partner

Vi behöver en Logistikkonsult

  • Sätta upp logistikflöde
  • Öka lageromsättningen
  • Utöka leveranskapaciteten

Vi behöver en
Inköpskonsult

  • Täcka upp personalbortfall
  • Söker specifik kompetens
  • Utöka inköpsteamet
Interim inköpschef som hjälper företag att öka lönsamheten

Vi behöver en
interim Inköpschef

  • Tidskrävande rekrytering
  • Ledighet/frånvaro
  • Leda inköpsteamet
Vill ni diskutera
era behov med oss?

Boka inledande fri konsultation med en inköpsexpert. Välkomna!

Sourcing On Demand process i hjul med ikoner sänka kostnader, spara tid, effektivisera och nå resultat.

Trimma priser & villkor
på indirekta inköp

  • Lönsamma avtal över tid
  • Frigöra tid för kärnverksamhet
  • Tillgång till inköpsexpertis
Sourcing Transform: Projektering och affärsutveckling inom inköp och supply chain

Sänka kostnader
& öka effektiviteten

  • Förbättra marginaler & resultat
  • Strategisk inköpsstyrning
  • Effektivare inköpsprocess
Sourcing Mentor för över kunskap inom inköp och kan erbjuda inköpsutbildning, inköpscoaching och inköpsrådgivning.

Höja vår
inköpskompetens

  • Höja vår kompetensnivå
  • Rådgivning till inköpsteamet
  • Mentor till företagsledningen
Ikon för upphandlingstjänst Sourcing Public: Anbud och offentliga affärer LOU

Lämna anbud
mot
offentliga bolag

  • Öka möjligheter till affär
  • Kvalitetssäkra anbud
  • Öka vår LOU-kompetens
sv_SESwedish