Lageroptimering – hur arbetar man med det?

Webinar inköpskompetenser

Lageroptimering – hur arbetar man med det?

Har du stort bundet kapital, hög lagerfyllnadsgrad eller osäker på din omsättningshastighet? Detta kan åtgärdas med hjälp av lageroptimering. Att göra det kan ge effekt (varje sparad krona syns) på företagets resultat.

Vad innebär lageroptimering?

Med lageroptimering minskar du storleken på ditt lager och samtidigt ökar du både kundnöjdhet och tillgänglighet. Det går att optimera allt från sortiment till inköpsrutiner samt leverantörer. För att hitta bästa upplägget för just din optimering behöver man förstå hela flödet (från orderläggning tills kunderna fått sina varor).

Lageroptimering behövs göras kontinuerligt exempelvis varje år. Men hur vet man när det är dags att se över sin lageroptimering? Det finns vissa saker som kan tyda på att det är dags.

  1. Omsättningshastigheten

Om ditt företags lager endast omsätts ett fåtal gånger per år så finns risken att ni binder för mycket kapital. Dessutom kan du få både inkurans och brist på varor.

  1. Inkuranta varor

Hur blir varor inkuranta? Det räcker med att inte ha koll, att inte ha ordning och reda. Till exempel kan ett lagersystem saknas eller att du har köpt in för mycket. Eller så kan man ha köpt in för stora mängder för att få ett bättre pris. Vad man lätt missar då är det dyra med att ha stora mängder av inkuranta varor. Det kan sluta så illa som att man måste rea ut varor eller till och med slänga dem.

  1. Leveransprecision

Säkerhetsställ att dina varor levereras i tid. På så sätt får du också koll på att dina varor inte ligger på lager mer än vad som behövs. Med hjälp av en hög leveransprecision kan du hålla lägre buffertlager.

  1. Bundet kapital

Om problemet är bundet kapital så behövs en analys av sortimentet göras.

Behövs lagerhållning av produkter som sällan efterfrågas? Kan dina leverantörer vara till hjälp för att hitta kortare vägar? Ett exempel skulle kunna vara att leverantören levererar direkt till kund.

  1. Lagret

Det är väldigt viktigt att ha ordning och reda på sitt lager. Lagret har en klar koppling till bundet kapital. Vid oordning på lagret kan varor hinna bli inkuranta och inte kunna säljas längre. För att det var sådan oordning på lagret att ingen hittade dem. Lagerfyllnadsgraden bör inte överstiga 85%. Utgå från din verksamhet, titta på vilken typ av lager du har. Hur används ditt lager? Alla fungerar olika och du behöver titta på just din verksamhet för att hitta den optimala lösningen för just dig.

Om du ser en eller flera av dessa fem sakerna ovan som vi nu gått igenom, då är det dags att titta över lageroptimeringen i ditt företag.

 

 

Hur hanterar man lageroptimering i Covid-19 tider?

Covid-19 har påverkat hela leveranskedjor över hela världen. Då det är en osäker framtid så undrar många återförsäljare hur de på kort och lång sikt ska kunna hantera sitt befintliga lager. När det gäller vår- och sommarlager är det troligen redan säkrade. Men produkttillgängligheten kan komma att störas av minskad produktion. De finns flera olika metoder för att på ett effektivt sätt hantera lager under en produktionsavmattning.

Lager är lika med pengar. När produkterna säljs från lagret, får du pengar tillbaka. Därför bör du inte enbart redovisa dina pengar utan även ditt lager. Det kommer garantera noggrannhet och tala om hur snabbt dina produkter rör sig. Vidare kommer det också visa sig om lagret är tillräckligt för dina prognoser.

Med ett bra lagerhanteringssystem kan du analysera hur snabbt lagret rör sig.  När en stor del av försäljningen går via e-handelsplattformar så är det väldigt viktigt att se till att lagerbehovet blir rätt samt uppdaterat i realtid. Ett hjälpmedel för att kunna hålla koll på lagret är att använda sig av ett automatiserat lagerhanteringssystem. Dessutom undersöka alternativa leverantörer som kan hjälpa dig att avhjälpa eventuella problem som kan uppstå med din primära leverantör.

Kartlägg om det finns alternativa leverantörer till dina befintliga eller om de befintliga leverantörerna kan ge andra alternativ.  Detta kan inte bara leda till nya möjligheter utan också hitta nya produkter att sälja. Glöm inte de tänkbara fördelarna ett arbete med en lokal leverantör kan ge. Det skulle också kunna ge dig mer kontroll över ditt material samt minska de totala kostnaderna.

En bra lagerhantering går oftast hand i hand med god kassaflödeshantering. Med hjälp av detta är det enklare att bland annat analysera försäljningsmönster, förbereda sig för det oväntade och håller ditt företag fungerande och lönsamt.

Desto tidigare du tar kontroll, desto bättre.

Tips:
Titta gärna på vårt inspelade webinar “Inköparens roll i logistikens kostnadsutveckling”

___________________________________________________________