Är ni redo för framtidens inköp?

Hur kommer framtidens inköp att se ut?

Är ni redo för framtidens inköp?

Hur kommer framtidens inköp att se ut inom ett, eller fem år?

Det är högst relevanta frågor. De mest betydelsefulla innovationerna som är på gång, kommer bli effektivare och komma till nytta om företagen lägger grunden redan nu.

Omfattningen av framtidens inköp och supply chain är inte en en-stegs-process och är inte ett val. Förändring kommer att ske och företagen kommer antingen upptäcka att de rider med vågorna eller sköljs med.

Inköp av varor och tjänster är en av de grundläggande pelarna i vilken organisation som helst och spänner över regioner och funktioner.

Ledare som inte har ett grepp om framtiden kommer upptäcka att de tappar fotfästet i nutiden. Ny teknik och strategiska prioriteringar dyker upp konstant. Att ta kommandot och vara längst fram på spelplanen är det bästa alternativet.

Att vara strategisk innebär att beakta framtiden

Även om två företag inte kan ha identiska inköpsstrukturer och behov, finns det universella tillämpningar som kan styra organisationer i rätt riktning. Ledande branschexperter inom supply chain pratar om vikten av strategiskt inköp. Att försöka driva en inköpsavdelning utan en övergripande strategi kan medföra att underliggande stora beslut tar fel riktning och den önskade effekten rinner ut i sanden.

En av de grundläggande tankarna bakom strategiskt ledarskap inom supply chain är stark medvetenhet om framtida möjligheter.

Användbara strategier är lika relevant i framtiden som i nutiden. Genom att lägga ut en karta och riktning kan inköpsavdelningar hjälpa sina respektive företag de närmsta åren. Det är dock utmanande med en sådan vision, då det fortfarande är okänt hur leveranskedjan kommer att fungera om tre till fem år. En sak är dock säker, företag som inte ser över sin framtida roll på spelplanen riskerar att hamna efter redan nu.

Några av de största förändringarna som förväntas komma inom supply chain involverar ny teknologi. Det är dock viktigt att dessa innovationer är ett stöd för strategin, och inte ett självändamål i sig. Inköpsfunktionens värde är baserad på vad den strategiskt bidrar till i organisationen. Teknik kan göra en avdelnings liv enklare eller svårare, men fungerar aldrig självständigt utan en funktion.

Att utvecklas trots ovisshet är ett måste

Det finns inget som är säkert när det kommer till inköp, och att planera för framtiden innebär många okända faktorer.

Tidskriften ”Supply Chain Management Review” hänvisar till AlixPartners senaste undersökning om global marknadsdynamik, vars resultat visar att det finns förändringspotential i maktbalansen mellan köpare och säljare världen över. Teknologiska framsteg spelar flera roller, dess alternativa lösningar kan hjälpa inköpsavdelningar att förbättra sin verksamhet och bryta upp de affärsmodeller de fram tills nu lutat sig emot.

Oförutsedda faktorer som exempelvis tullar mellan stora handelspartners skymmer utsikterna för den globala utbudskedjan. Inköpsavdelningar kommer ha komplexa och utmanande år framför sig. Det osäkra klimatet innebär dock inte att de inte skall planera framåt.

En bra strategisk överblick kommer alltid att inkludera den framtida marknadsdynamiken. Det med åtanke på det faktum att nuvarande förhållande inte kommer hålla i längden.Planering för morgondagen är alltid viktigt, då morgondagen tenderar att komma snabbt.

Källartikel:  The Future Of Procurement: Constant Reevaluation And Progress, Strategic Sourceror

Ps. Tips, titta gärna på vårt Webinar om Nästa utvecklingssteg inom inköp  

Artiklar i relaterade ämnen: