Affärsutvecklaren

Sourcian erbjuder affärsutveckling och projektering inom inköp och supply chain.
Vi identifierar förbättringspotential i organisation, arbetssätt, områden för besparingar, samt assisterar med genomförande av förbättringarna.

Typiska uppdrag

Kompassen

Med Kompassen hittar vi förbättringspotential som rör organisation, processer och rutiner. Med målsättning att spara tid och pengar samt lyfta er inköpsfunktion och lönsamhet i bolaget.

Spendanalys

I producerande bolag ligger inköpskostnaderna på mellan 50-70%. Utifrån en spendanalys kan man på ett enkelt och smidigt sätt få bättre överblick och bättre fokus på kostnadsmassan i bolaget.

Besparingsprojekt

När inköpspriserna är höga och marginalerna låga. Utifrån spendanalysen hjälper vi er att sänka kostnader och öka effektivitet på inköp och supply chain. Varje sparad krona slår direkt i bolagets resultat.

Inköpsstrategi

En inköpsstrategi tas fram utifrån företagets strategi och mål. Med en inköpsstrategi stakar man ut vägen för hela inköpsavdelningen där alla i företaget arbetar mot samma inköpsmål.

Kategoristyrning

Utifrån en inköpsstrategi kan man kategorisera och få bättre styrning på inköp och därmed nå lägre produktkostnader, ökad kvalité och smidigare leveranser.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har annat behov? Kontakta oss så pratar vi närmare.