Bild över trappa som illustrerar att sätta upp och fira delmål

Bild över trappa som illustrerar att sätta upp och fira delmål

Att sätta upp och fira delmål är viktigt vid en inköpsförändring